Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Victoria Wælgaard
Foto: Victoria Wælgaard
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Karen Johanna Kviseth
Foto: Karen Johanna Kviseth
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Karen Johanna Kviseth
Foto: Karen Johanna Kviseth
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Victoria Wælgaard
Foto: Victoria Wælgaard
Foto: Ida H. Hansen
Foto: Ida H. Hansen
Foto: Ida H. Hansen
Foto: Ida H. Hansen
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Foto: Berit Haltvik With
Nyproduksjon til «Anno 1537» bestod i hovedsak av litt til Fru Inger, lanseknekter, geistlige, prostituerte og noen adelige, men det meste er lånt eller leid og satt sammen til å bli universet i «Anno 1537». 
Takk til 
Kostymeavdelingen Norskfilmkostyme ved Hella Gullichsen, 
NRK kostymen ved Uta Fønstelien, 
Teateratelier – Design og produksjon og Korsvikaspillet ved Jenny Hilmo Teig
Opera Trøndelag ved Anne Spets
Nidaros Domkirke, Nidarosdomen Trondheim ved Thina Andresen, 
St. Olav katolske Domsogn ved Egil Mogstad, 
Erkebispegården ved Ingrid Forseth, 
Ladehirden ved Robert Rassmusen, 
Trøndelag Teater ved Trine Bjørhusdal,
Asbjørn Saksvik, 
Per Albert Vold
Riddergruppen Ordo Ignis 
og Munkholmen Cafe og Selskapslokaler 
for lån og leie av flotte kostymer! 
Også tusen takk til Terje Bratberg ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum,
Øystein Ekroll ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ,
Karin Sinding og Håkon Andersen Ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
Ingrid Lunnan Nødseth,
Thina Andresen ved Nidarosdomen / Nidaros Cathedral
Heidi Carine Brimi 
og alle andre for råd og vink. 
Ikke minst takk til mine to setkostymører Karen Johanna , Ida H. Hansen og spesialforsterkningene Ingeborg H. Dhunsi og Jenny Hilmo Teig.
Back to Top