Ugrydde dager
Ugrydde dager
Vekten av en sommerfugl
Vekten av en sommerfugl
Mine lave ord er vindens
Mine lave ord er vindens
I overlys av høy himmel
I overlys av høy himmel
Skogsus til svar
Skogsus til svar
Himmelen full av grå lyd
Himmelen full av grå lyd
Når du har vært hos dagene
Når du har vært hos dagene
Tilfeldige konstellasjoner av støv
Tilfeldige konstellasjoner av støv
Jeg ville fange en fugl til deg
Jeg ville fange en fugl til deg
Det eneste som kan verge dine øyne
Det eneste som kan verge dine øyne
Gleden krummer terne
Gleden krummer terne
Du skubbet tingene til sides
Du skubbet tingene til sides
Omkledd er et samarbeid med kostymedesigner Jenny Hilmo Teig og fotograf Theodor With. Med utgangspunkt i kostymer Jenny og jeg har designet og produsert for ulike forestillinger i 20 år, skapte vi 12 kostymekarakterer, plassert på Nyhavna i Trondheim, hvor vi alle tre har arbeidsstedet vårt. 
Dogme for kostymeutviklinga var at både Jennys og mine verk skulle med i hvert bilde. ingen ting er nyprodusert for kunstprosjektet, men kun basert i gjenbruk.
Bildene ble utstilt utendørs fra høsten 2021 til høsten 2022, som et ledd i tilgjengeliggjøring av kunst for alle i en periode med koronarestriksjoner.
Prosjektet ble støttet av Trondheim kommune og Sparebank1.
Mer informasjon om hvor hvert enkelt plagg kommer fra, kan du finne på Theodors side https://www.theodorwith.art/omkledd der bildene også finnes for salg.
Back to Top